Zámoly bemutatkozása


zamolyZámoly a Vértes hegység déli el?terében fekv? többutcás, szalagtelkes település. Tagolt, változatos domborzata, közelsége a megyeszékhelyhez, Székesfehérvárhoz és a Velencei-tóhoz, fekvése a hegyvidéki és a síkság találkozásánál kedvez? lehet?ségeket kínált az itt megtelepül?knek évszázadokon át, valamint napjainkban is.


Zámoly település nevét, a Zamur személynévb?l, Árpád fejedelem egyik mondai ?sét?l származtatják. Más történet szerint, Árpád-házi királyunkat, Orseolo Pétert, Zámolyon fogták el és vakították meg, az alábbi szavak kíséretében: "Számolj Péter gonosz b?neidért!" A Számolj szóból származik Zámoly neve.


Zámoly fontosabb adatai:

Területe: 4849,5733 ha
Belterület: 202,7170 ha
Lélekszám: 2300 f?
A lakosság száma folyamatosan emelked? tendenciát mutat.
Háztartások száma: 773
Infrastrukturális ellátottság teljes. Intézményi ellátottság biztosított.
Nyolc társadalmi szervezet m?ködik a településen.


A település nevezettségei, értékei:

M?emlék jelleg? épületmaradványok:
- Temet?i templomrom
- Kerekszenttamási rom

Köztéri alkotások:
- Els?- és második világháborús emlékm?
- Millenniumi emlékm?

Építészeti értékek:
- Református és római katolikus templom
- Zsoldos-ház
- Magtár


Településünk két nagy szülötte a két Kossuth-díjas költ? Csanádi Imre (1920-1991)
és Csoóri Sándor (1930- )


Közintézmények:
Zámoly Község Önkormányzata
8081. Zámoly, Kossuth u. 43.
Tel/Fax: +36-22-251-000,


Ajánlás a Zámolyra látogató vendégeknek:
- Teleház szolgáltatásai:
Menyhárt István
Rákóczi u. 7.
Tel/fax: 22/251-006
- Túrakocsizás, lovaglás:
Szalai Péter
Belmajor
Tel.: 06/20/923-5007
- Horgászat:
Heged?s János
Szfvár, Nagyszombati u. 56.
Tel: 06/30/377-1760
- Lövészet:
Zámolyi Lövészklub
Dr. Gartai Imre
Tel.: 22/251-022
- Vadászat:
Zámolyi Hubertus VT.
Ujvári József
22/452-563, 06/30/271-32-55
- Pedró Söröz? és Étterem:
Szalai Péter
Zámoly,
Kossuth u. 28.
06/20/923-5007


Sz?l?termesztés, borászat
Zámoly településen, a bortermelés hosszú id?kre vezet vissza, már a korabeli krónikák is számon tartják, hány "kapás" (egy nap alatt megm?velhet? terület) sz?l?területek helyezkedtek el, adtak megélhetést az itt él?knek. A Monarchia idejéb?l származó történet szerint, a Monarchia császári udvarba szállított els? borokat Zámolyról szerezték be, s "csak" utána következtek a Móri borvidék többi pincéi.

Településünk Csákberény és Söréd településekkel együtt 1995-ben alakította meg a Vértesalja Közös Hegyközséget, 182 hektáron. Zámolyon a sz?l?terület nagysága 41 ha. A hegyközségben és falunkban is célul t?ztük ki a sz?l?m?velés és borkészítés hagyományainak ápolását és fejlesztését.

1994-t?l minden év május els? szombatján megrendezzük a helyi borversenyt, február utolsó szombatján a helyi gazdák részvételével megtartott sz?l?hegyi borkóstolót, valamint három éve részt veszünk a borvidéki hat fordulós borkóstolón is. A legszebb borokkal bemutatkozunk a borvidéki, valamint a megyei borversenyen is. Boraink közül kóstolásra ajánljuk a rizlingszilváni, királyleányka, zöld veltelini, chardonnay, tramini fajtájú, vagy a különböz? összeállítású Cuvée fehérborainkat, továbbá a kékfrankos, zweigelt fajtákból készített rozé, illetve vörös borainkat is.


Ajánlott, sz?lészkedéssel, borászkodással kapcsolatos programok:
Február hó: zámolyi borok kóstolója
Május hó: zámolyi borverseny
Augusztus hó: Zámolyi Napok
Szeptember hó: Szüreti felvonulás

  • сделать ремонты тут