HEGYKÖZSÉGI FELHÍVÁS


Borosgazdák figyelem !A Mór és Pusztavám Közös Hegyközség felhívja tagjai figyelmét arra, hogy a jövedéki törvény értelmében az egyszer?sített adóraktárasoknak a most aktuális elszámolás záró id?pontja 2011. november 30.


Az elszámolásokat 2011. december 15-ig kell benyújtani a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé.A szükséges nyomtatvány (J05 jel?) letölthet? a www.vam.gov.hu honlapról. Kitöltéséhez az ABEV2006 általános nyomtatványkitölt? program el?zetes telepítése szükséges, ami a www.apeh.hu honlapról tölthet? le. A nyomtatvány számítógépes kitöltést követ?en kinyomtatható.

A nyomtatványokat a hegyközségi irodában is be lehet szerezni 2011. december 6. és december 15. közötti id?szakban, hétf?n délután 13-17 óráig, vagy kedden délel?tt 8-12 óráig.

A kitöltött nyomtatványok leadása a NAV Fejér Megyei Vám- és Pénzügy?ri Igazgatósága (8000 Székesfehérvár, Prohászka u. 42.) részére postai úton, illetve személyesen a Vámhivatalban lehetséges.A külön jogszabály szerint arra kötelezettek 2008. január 1-t?l már csak elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) nyújthatják be az elszámolásukat.A 2011. augusztus 1. – 2011. november 30. közötti elszámolási id?szakban közfogyasztásra forgalomba hozott bor mennyisége után most is meg kell fizetni a forgalomba hozatali járulékot, valamint bevallási nyilatkozatot is kell készíteni az MGSZH felé. Az ehhez szükséges nyomtatvány szintén beszerezhet? a hegyközségi irodában, illetve letölthet? a www.mgszh.gov.hu honlapról, benyújtása kizárólag postai úton lehetséges.FONTOS!!! A fizetend? forgalomba hozatali járulék összege 2009. augusztus 1-t?l 5 Ft/liter asztali borok (FN) és tájborok (OFJ), 10 Ft/liter pedig a min?ségi borok (OEM) esetében.

Frey Szabolcs

hegybíró

Mór és Pusztavám Közös Hegyközség

  • сделать ремонты тут