Csákberény bemutatása


csakberenyCsákberény a Vértes és a Bakony hegység között fekv? település. Területe már a k?korszakban is lakott terület volt. Az ?srégi község határa gazdag régészeti emlékekben.  A római korból épületeteket, köztük stukkós és freskós fürd?maradványokat, valamint feliratos sírköveket tártak fel itt. Okleveles forrásainkban el?ször 1237-ben említik, mint Berend falut. Az iratok ezután egyszer?en Berénynek nevezik. A török id?kben a település pusztahellyé vált, majd kés?bb újratelepült. A puszta újratelepítését 1667-ben Keresztesi Varga Mihály, gróf Nádasdy Ferenc engedélyével szervezte meg. Az 1848-49 -es forradalom és szabadságharc idején a község lakossága a szabadságharc mellé állt. Csákberényhez a forradalom bukása utáni megtorlás egyik megrázó epizódja köt?dik. Manszbarth Antal római katolikus plébánost és Szikszay János református lelkészt kivégeztette a császári hadvezetés, mert a híveik el?tt felolvasták a legitim magyar kormány "függetlenségi nyilatkozatát". A falu a 150. évfordulóra emlékm?vet emelt tiszteletükre.

A szellemi élet az 1910-es években kezdett megélénkülni. Egymás után jöttek létre különböz? "körök", a református olvasókört a katolikus létrejötte követte, majd a gazdakör és a lövészegylet. Az Önkéntes T?zoltó egylet 1891-ben jött létre 24 taggal. Önkéntes T?zoltó Egyesületként a mai napig m?ködik, és a jelenleg állandó tagsága több mind 50 f?. A csákberényi határon futott át egy töltésen a keskeny vágányú iparvasút, amely a gánti bauxitbányát kötötte össze Bodajkkal. A 18 km hosszú gazdasági vasút 1926-ban épült és 1958-ig üzemelt. Ez az útvonal nemcsak ipari célokat szolgált, hanem a települések közötti személyszállítást is megoldotta. A telefont 1928 áprilisában szerelték fel a jegyz? irodájában. A falunak ekkor már volt orvosa, a patika 1929-ben kezdte meg m?ködését. A községbe a villanyt el?ször 1937-ben vezették be. 1955. augusztus 20-án megalakult az els? TSZ. '59-ben kezdték el építeni a M?vel?dési Házat, melyet '66-ban adtak át. A helyi óvoda '71-ben kezdte meg m?ködését. A Takarék Szövetkezet '82-ben nyílt meg a lakosság számára. 1994-ben itt kezdte meg, és az óta is nagy sikerrel végzi m?ködését az els? magyarországi Teleház.

Csákberény a sz?l?termesztéshez kedvez? term?helyi adottságokkal rendelkezik. Az orondi és az öreg-hegy sz?l?területein déli fekvése és jó klímája miatt kit?n? borok termelhet?k.

A községb?l Csókak? felé vezet? kék négyszög turistaút az Orondi sz?l?hegyen vezet át, mely az Ezerjó borút legszebb része. A szomjas vándorok rendelkezésére állnak az Orondi hegyi présházak gazdái.

Napjaink nevezetessége, hogy itt jött létre az országban els?ként Teleház, ahol a lakosság megismerkedhet a legmodernebb kommunikációs lehet?ségekkel, és lehet?ség nyílik azok használatára is. Csákberényben erdei iskola is m?ködik.

Az 1300 lakosú Csákberény a falusi turizmus szempontjából kit?n? adottságokkal rendelkezik Csákberényben nyáron kirándulásra, természetjárásra. Télen sízésre és egész évben tájfutóversenyek rendezésére nyílik lehet?ség.


Helyi m?emlékek, látnivalók:

- Katolikus templom
- Református templom - Bajcsy-Zs. u. 14/1.
-Emlékm? imádkozó honvéd alakjával (Fülöp Elemér m?ve)

Állandó programok, rendezvények:

Július közepe: Falunap
Október második szombatja: Bornap
November: szent Márton Napi búcsú

Kulturális intézmények:

M?vel?dési Ház
- Merán park 7.
Tel.: 22/424-175 (nyitva: 8-22-ig)

Közintézmények:

Polgármesteri Hivatal
- H?sök tere 41.
Tel.: 22/424-001
Orvosi ellátás
- Kossuth u. 11.
Tel.: 22/424-006
Posta
- Kossuth u. 9.
Tel.: 22/424-012 (nyitva: 8-16-ig)

  • сделать ремонты тут