Csókak? bemutatása


Csókak? üdvözli és várja Önt! Alig több mint ezer lelkes kis falunk a Vértesi Tájvédelmi körzet peremén, a történelmi hagyományokkal rendelkez? móri borvidéken fekszik, Fejér megye egyetlen középkori várának tövében. Községünk rendkívül fontosnak tartja a település környezeti és kulturális örökségének hasznosítását.
 


csokako1Mindössze 6 km-re Mór, illetve 22 km-re Székesfehérvár városától távlatainkat nem az iparosodásban látjuk, hanem a történelmi-m?emléki és természeti adottságokkal való értelmes, értéket meg?rz? és fenntartó együttélésben, gazdálkodásban.

Örömmel jelenthetjük ki, hogy céljainkat nem csupán hivatali-önkormányzati szinten "belügyként", nem is csak állami-hatósági intézkedésre várva, s kizárólag azokra hagyatkozva, hanem jelent?s és hathatós lakossági támogatottsággal, helyi polgári önszervez?déssel és kezdeményezéssel meger?sítve tudjuk kimunkálni.

Községünkben valami megmozdult sok jó szándékkal és hittel, valódi munkával.
Az itt él? emberek egy része több száz év óta a mez?gazdaságból, bortermelésb?l él. A táj szépségének, kedvez? éghajlatának köszönhet?en az utóbbi évtizedekben a cs?kak?i hegyoldal borpincékkel, hétvégi házakkal népesült be.

Az apró házak fölé magasodó, fest?i erd?kt?l övezetett sziklatet?n ma is ?rköd? romok 1999-ben ünnepelték 700. "születésnapjukat". 1299-ben történik el?ször említés a várról, amikor István alországbíró e falak tövében keltezte egy oklevelét.
 


1990-es évekre a vár végveszélybe került, s a falmaradványok tragikus leromlásán túlmen?en állandó baleset- és életveszély forrásává vált. Szerencsére Csókak? lakóinak és "barátainak" egy lelkes kis csoportja úgy gondolja, hogy az ódon, omladozó falakért van mit tenni, s?t lehet is. A helyi lelkesedést látva a "hivatalos" oldal is megtette a kell? lépéseket. 1995 óta jót ütemben haladnak a vár újra látogathatóvá tételét célzó munkálatok.
 

2002-ben indultak útjukra településünkön a K?bányaudvar a környékének rendbetételére, korszer?sítésére irányuló törekvések. Ezek eredményét - a korszer?, mai ember igényeit jól kielégít? parkolót, a feltétlenül említést érdeml? rendezett, tiszta környezet szépségét és az általa nyújtott el?nyöket minden csókak?i és idelátogató kedves vendég használhatja és élvezheti. A szabadid?s tevékenységek hódolói által szívesen látogatott fest?i környék ma már lehet?séget nyújt a sportolásra is.


2003-ban településünk egy komoly beruházást indított el, amely joggal nevezhet? Csókak? egyik legnagyobb vállalkozásának. Az "Aranyhegyi" Id?sek Otthona megépítését az a cél éltette, hogy a XXI. századnak megfelel?, kortól független, teljes érték? fizikai-szellemi élethez szükséges intézményt hozzunk létre. A 8000 nm alapterület 68 apartmanos épületeket, egy központi épületet, közöttük rózsakertet, parkot, pavilont foglal magába. "Vértes Falvá"-n és "Bakony Falvá"-n találhatók az 1 ill. 2 személyes apartmanok, amelyek 25-45 nm alapterület?ek: szobából, teakonyhából, vizesblokkból, el?térb?l állnak. Az egész épület paramétereinek megtervezésére és a személyzet kiválasztására egyaránt nagy gondot fordítottunk és fordítunk. A 24 órás n?vérszolgálat, az orvosi ellátás, a gyógytornász, a napi ötszöri étkezés - igény esetén a gyógyélelmezés -mindenki számára biztosított. Az id?sek otthona Csókak? legszebb fekvés? területén található. A pihenést szolgálja a közelben elterül? ?stölgyes, valamint a közvetlen környezetben megépül? rózsakert és szoborpark.
 


Az els? alkalommal 1999-ben, s azóta minden évben megrendezésre kerül - a ma már hagyományosnak nevezhet? - Csókak?i Napok. Minden évben színvonalas m?sorral várjuk a csókak?i lakosokat és minden kedves idelátogató vendéget. A lovagrendek bemutatkozását és a lovagok harci bemutatóját minden résztvev? nagy érdekl?déssel várja. Az esemény fénypontja a Várban megrendezésre kerül? T?zijáték, amelyet a Vár alatti el?adótérb?l csodálhat meg öreg és fiatal egyaránt.

Csókak? híres bora az ezerjó, mely sokak szerint ezen a tájon terem a legjobb min?ségben.
A faluban elszórtan is találunk borpincéket, a pincesorokat az Alsó-Magyalos és az Aranyhegy alatt alakították ki. A községen keresztül halad az Országos Kéktúra útvonala.


M?emlékek, látnivalók:
 


Középkori várrom ( XIII. század )
Katolikus templom (1863-1866-ban épült)

Állandó programok, rendezvények:

Május: Tavaszköszönt? majális a Jordán Parkerd?ben
Augusztus: Szt. Donát napi búcsú
Szeptember: A Csókak?i Napok rendezvényei


Kulturális intézmények:

M?vel?dési Ház
- Kossuth L. utca
Könyvtár
- Kossuth L. utca

Közintézmények:

Polgármesteri Hivatal
- Pet?fi u. 3.
Tel.: 22/422-001
Posta
- Kossuth u. 39.
Tel.: 22/422-017

  • сделать ремонты тут