Pusztavám bemutatása


pusztavam1Pusztavám község Fejér megye északkeleti peremvidékének egyik völgyében fekszik. Az els? lakói túlnyomórészt magyarországi németek voltak. Az els? betelepítéskor az evangélikus lutheránus vallásúak voltak többségben.


Ezt a katolikusok betelepítése követte a móri kapucinus kolostor segítségével. A népesség számának gyors növekedése és a társadalmi nyomor sok német telepest arra kényszerített, hogy a XVIII.-XIX. sz. fordulóján elhagyja faluját és tovább vándoroljon. A II. Világháború után Pusztavám gazdasági arculata teljesen megváltozott.

A mez?gazdasággal foglalkozó település ipari faluvá fejl?dött. A rendszerváltást követ?en a faluban is sok magánvállalkozás jött létre. Idegenforgalma a Németországhoz f?z?d? rokoni kapcsolatok és a falusi turizmus révén jelent?s.Helyi m?emlékek:

- Római katolikus templom- Kossuth L. utca
- Evangélikus templom - Kossuth L. utca
- Nepomuki Szt. János szobor - Kossuth L. utca

M?vészeti alkotások és egyéb látnivalók:

- Mária a gyermekkel emlékoszlop (1903)
- Szt. Flórián-szobor (Római katolikus templom f?homlokzata el?tt)
- Erdészeti kastély - Haggenmacher kastély
- Pusztavámi kálvária
- Evangélikus világháborús emlékm?vek
- Gerencsér várrom
- Vörös klastrom / vértesszentkereszti bencés apátság/ romjai (1146)Állandó programok, rendezvények:

Május utolsó hétvégéje - Pusztavámi Napok
Antal nap környékén - Nyári búcsú
Pünkösdöt követ? 21. héten - Öszi búcsú
Szeptember utolsó hétvégéje - Szüreti napok
Novembert?l februárig szombatonként - báli szezonKulturális intézmények:

M?vel?dési Ház
- Pet?fi u. 3.
Tel.: 22/417-229
Községi Könyvtár
- Kossuth u. 55.


Közintézmények:

Pusztavám Község Önkormányzata
- Kossuth u. 64-66.
Tel.: 22/417-201
Körzeti megbízott
- Kossuth u. 11.
Posta
- Pet?fi u.
Tel.: 22/417-110 (nyitva: 7,30-16)

  • сделать ремонты тут