Az ezredforduló magyar zászlósbora


Minden magyar borvidéki borrend saját zászlósborral büszkélkedik. A zászlósbor az adott borrvidék fajtajelleg szerinti legjellemz?bb, legjobb min?ségi bora.


A Magyar Zászlósborok Rendje a legendás hagyományokat felelevenítve a legjobb magyar zászlósbornak minden évben grálkelyhet adományoz, amely a borászok szemében az egyik legnagyobb elismerésnek számít. A kehely nagyérték? aranyozott ezüst m?vészi termék. A Móri Borvidék hírnevét jelzi, hogy 2000-ben Bozóky István móri borosgazda Móri Ezerjó borával nyerte el a kelyhet számos más kiváló bor el?tt.

  • сделать ремонты тут