PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

(Pályázati kiírás letöltése)

A Móri Borvidék Hegyközségének Választmánya

a „Hegyközségekről” szóló 2012. évi CCXIX. törvény (továbbiakban: hegyközségi törvény) 40.§ (7) bekezdés alapján pályázatot ír ki a

Móri Borvidék Hegyközségénél

hegybírói tisztség ellátására

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A kinevezés időtartama:

2013. július 15-től határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye 8073 Csákberény, 8074 Csókakő, 8060 Mór, 8066 Pusztavám, 8072 Söréd, 8081 Zámoly települései

Ellátandó feladatok:

A Móri Borvidék Hegyközsége közigazgatási területén a hegybírói feladatok ellátása a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára iránymutatása alapján.

A hegyközségi törvény 40.§ (5) szerint a közgyűlés, illetve a választmány döntése alapján meghatározott feladatok.

Munkabér és juttatások:

A hegyközségi törvény 40.§ (5) és (10) bekezdései szerint

Munkavégzésre vonatkozó speciális előírások:

A hegyközségi törvény 40.§ (7) bekezdés szerint a hegybíró munkáltatója a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. A hegybíró felett a munkáltatói jogokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára gyakorolja

Pályázat feltételei:

 • legalább felsőfokú mezőgazdasági szakirányú szakképzettség,

 • közigazgatási alapvizsga megléte, vagy annak vállalása, hogy kinevezése esetén a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott határidőn - de megválasztásától számított legkésőbb egy éven – belül e vizsgát leteszi,

 • cselekvőképesség,

 • büntetlen előélet,

 • foglalkoztatástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alóli mentesség,

 • szövegszerkesztő, táblázat- és adatbáziskezelő programok ismerete,

 • a Móri Borvidék közigazgatási területén lévő állandó lakóhely, a pályázó életvitelszerűen a Móri Borvidéken él

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hegyközségi szervezetben eltöltött legalább 5 éves gyakorlat,

 • HEGYIR program ismerete,

 • a hegybíró működési területében elhelyezkedő szőlőültetvények ismerete,

 • saját személygépkocsi,

 • B kategóriás jogosítvány,

 • nyelvismeret.

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,

 • közigazgatási alapvizsgát igazoló okirat másolata (ha releváns),

 • részletes szakmai önéletrajz,

 • jogosítvány és saját személygépkocsi forgalmi engedélyének másolata.

A tisztség betölthetőségének időpontja:

2013. július 15.

A pályázat benyújtásának határideje:

2013. június hó 04. nap

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Varga Máté, a Móri Borvidék Hegyközségének elnöke nyújt, a 06-30-2777-177 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Kizárólag postai úton: Móri Borvidék Hegyközsége Választmánya 8060 Mór, Zrínyi u. 36. A borítékon kérjük feltüntetni: hegybírói pályázat.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A hegybíró személyére a beérkezett pályázatok értékelése alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa felé a választmány tesz javaslatot 2013. június 15-ig. A kinevezés a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkárának a jogköre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.hnt.hu 2013. április 29.

Pályázati kiírás letöltése